1. Ilość osób wyjeżdżających:

Ubezpieczenie może wykupić tylko osoba pełnoletnia, a więc jeśli nie spełniasz tego warunku poproś o pomoc w zakupie osobę pełnoletnią. Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola łącznie z informacją nt. choroby przewlekłej - choroba charakteryzująca się powolnym rozwojem lub długookresowym przebiegiem, jeśli:
1) zdiagnozowano ją przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia lub
2) z jej powodu rozpoczęto postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie 12 miesięcy przed objęciem ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia.

2. Termin ubezpieczenia:

Polisę możesz wykupić najpóźniej w dniu wyjazdu, a jeśli kupujesz polisę będąc już poza granicami Polski ubezpieczenie zacznie działać po 3 dniach od daty zakupu – tzw. karencja.

Wróć